foto Pražský hrad

Nákup a prodej nemovitostí v ČR


  

   

  • Zprostředkováváme nákup a prodej nemovitostí a obchodujeme i s vlastními objekty.

  • Máme mandáty od klientů z anglo hovořících a rusky hovořících zemí na nákup bytů, domů, hotelů, zámků a restaurací. Po některých typech nemovitostí je v ČR nedostatečná poptávka a tak prodej cizincům je často rychlejší.
  • Česká verze našich stránek je výrazně redukovaná, pouze anglická a ruská jazyková verze obsahují všechny nabízené objekty.


  

   

  • We broker the purchase and sales of real estate and also buy and sell property on our own account.
  • We have mandates from clients in English and Russian speaking countries to purchase apartments, houses, hotels and restaurants. For some types of property there is not sufficient demand inside Czech republic and therefore sale to foreigners may often be a better and faster way to sell.


  

   

  • Мы помогаем владельцам с продажей жилья и коммерческих объектов и тоже занимаемся поиском подходящей недвижимости на территории Чехии для наших русско и англо говорящих клиентов.
  • У нас мандаты для покупки квартир, домов, многоквартирных домов, гостиниц, ресторанов и промышленных объектов. У некоторых видов недвижимости в Чехии недостаточный спрос и поэтому продажа иностранцам является более эффективным путем.